Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru
English | Cymraeg

Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Arts council of Wales logo - Audience insight walesMae Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn cynorthwyo sefydliadau celfyddydol i ddeall a datblygu eu cynulleidfaoedd drwy gasglu, dadansoddi a dehongli data.

Beth yw Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru?

Dewiswyd Clearview gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, i gynorthwyo sefydliadau celfyddydau i wella eu dealltwriaeth ac i ddefnyddio eu cynulleidfaoedd ac i ddefnyddio’r ddealltwriaeth i dyfu, cynulleidfaoedd mwy llydan.

Sut gall fy helpu i ddatblygu cynulleidfaoedd?

Mae meddalwedd rhyngweithiol man eithaf y grefft Clearview, yn rhoi mewnwelediadau byw i’ch cynulleidfaoedd a gwerthiannau ynghyd â lluniau diweddaraf cyson o sut yr ydych yn dod ymlaen i gymharu gyda’ch cyfoedion.

Mae meddalwedd Clearview yn hyblyg: gallwch adrodd ar y pethau hynny yr ydych eisiau gwybod am eich cynulleidfaoedd gyda data wedi ei gymryd o’ch system docynnau ac unrhyw le arall.  Cewch ganlyniadau  byw, ar-sgrin a mynediad syth i’r data tu cefn iddo. Golyga hyn bod gennych llwyr reolaeth dros ansawdd data.

Bob blwyddyn, mae cyfranogwyr Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yn derbyn adroddiad datblygu cynulleidfa flynyddol yn crynhoi a dadansoddi tueddiadau cynulleidfa yn eich sefydliad i gymharu â’r darlun cenedlaethol yn eich sector. Bydd sesiwn ymgynghori un i un yn eich cynorthwyo chi i wneud synnwyr o’ch canlyniadau a sut y gallwch eu defnyddio ar gyfer datblygu cynulleidfa. Cewch hefyd bwletinau chwarterol yn archwilio tueddiadau ac yn cymryd golwg agosach ar wahanol grwpiau o gynulleidfaoedd.

Bydd hyfforddiant rheolaidd yn eich helpu chi i wneud y mwyaf o Clearview a’i deilwra i anghenion eich sefydliad.

Ac mae’r cyfan hyn yn rhad ac am ddim i sefydliadau sydd wedi eu hariannu’n gyson gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

ACW infographic 2014-15.PNG Infograffeg 2014-15

Darganfyddwch pwy yw pwy ar Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru team yma

Cysylltwch gyda ni: audienceinsight@clearviewbusiness.com